Historie

Er wordt sinds 2006 al over de ontwikkeling van deze grond gesproken. In eerste instantie zou het Digit Parc opstarten. Een kleinschalig kantorenterrein in een parkachtige omgeving.

Lees verder »

Missie

Wij streven een passende ontwikkeling van dit gebied na welke naadloos aansluit bij de omgeving, het beleid en de huidige tijdsgeest.


Lees verder »

Steun ons!

Elke steun is daarbij waardevol en geeft gewicht.Lees verder »


Historie project Posthoren/Digit Parc

Er wordt sinds 2006 al over de ontwikkeling van deze grond gesproken. In eerste instantie zou het Digit Parc opstarten. Een kleinschalig kantorenterrein in een parkachtige omgeving. In 2018 is onder druk van de ontwikkelaar het bestemmingsplan verruimd tot gewone industrie. Het groene karakter is ook losgelaten. Destijds is dat heel snel besloten want er waren zoveel gegadigden dat de telefoon roodgloeiend zou staan bij de ontwikkelaar. Er is daarna twee jaar niets gebeurd. Pas eind 2020 is er weer bedrijvigheid op het terrein. De grond is verder kaal gemaakt door waardevolle monumentale bomen te rooien en de bodem te saneren. Het is ons ter ore gekomen dat dit is gedaan om de grond weer door te kunnen verkopen. Deze transactie heeft recent plaatsgevonden. Hierna kan de eigenaar de distributie centra bouwen.

Recent in de media verschenen artikelen:


Onze missie

Wij streven een passende ontwikkeling van dit gebied na welke naadloos aansluit bij de omgeving, het beleid en de huidige tijdsgeest. Immers zonder interventie kan de nieuwe eigenaar gewoon gaan bouwen. Dit past binnen het bestemmingsplan. Dat betekent dan dat er een aantal distributie dozen komen. Deze zijn groter dan de Sligro aan de Noordelijke Rondweg. Wederom zonder duurzaamheidseisen en zonder goede werkgelegenheid.

Wat vragen wij?

We vragen dat er ontwikkeld wordt vanuit een visie en met ambitie. Daarbij zetten wij de volgende uitgangspunten centraal:

 • Esthetische waarde: Het gebied is de toegangspoort tot de stad. Alle natuur die nu wordt opgegeven kan maar een maal ingericht worden. Zorg voor een ontwerp dat opgaat in het landschap en waar we als stad trots op kunnen zijn. En waar ook volgende generaties blij van worden. Dus echt iets moois en unieks.
 • Economisch voordeel voor de Bredanaar: Het plan zal een substantiële hoeveelheid kwalitatief goede werkgelegenheid toevoegen. Mocht dat niet lukken, denk dan aan alternatieven in de vorm van het aanpakken van de groeiende leegstand van bestaande bedrijventerreinen. En het kiezen voor investeren in de grote vraag naar woningen.
 • Duurzaamheid in de brede zin: Geef echt invulling aan het huidige beleid van Breda “stad in een park”. Draag zorg voor een parkachtig karakter en stel duurzaamheidseisen op voor o.a. gevel, dak, bodem/water en energiegebruik.

Wat is ons alternatief?

Deze grond lenen we van onze kinderen. Er zijn ons inziens geweldige mogelijkheden om een passende invulling te geven aan dit overgangsgebied tussen stad en bos. Denk daarbij aan een kleine ecologische woonwijk, tijdelijke bewoning in tiny houses, een stadsboerderij met lokale voedsel distributie, een duurzame bedrijfscampus of een combinatie van deze mogelijkheden.

Hoe gaan we verder ?

We hebben gesproken met gemeente, politiek, investeerders en ontwikkelaar. Tot op heden zijn er geen maatregelen die de ontwikkeling op de Posthoren bijstuurt of verandert. Wat wij vragen komt overeen met de beleidsuitgangspunten van onze gemeente. Dat zou dan toch ook ingevuld kunnen worden in de Posthoren? We zijn nog niet tot een oplossing gekomen. We hebben ook een burgersessie gehouden om nog diepgaander het gesprek te voeren. De grond kun je maar een maal goed inrichten. Dat moet toch kunnen gemeente, politiek en ontwikkelaar? We zijn gekomen tot afspraken over leefbaarheid, participatie en bomen aanplant. Maar we streven meer na zoals op deze site vermeld staat. We zijn en blijven graag in gesprek.


Jouw steun is nodig

Elke steun voor onze uitgangspunten is waardevol en geeft gewicht. Wij staan voor een ontwikkeling die opgaat in het landschap, die toegevoegde waarde biedt (bv werkgelegenheid) en die duurzaam is. Als je onze missie een warm hart toedraagt, wil je dan je onze petitie ondertekenen via https://www.change.org/Stop_de_verdozing?

Wie zijn wij?

De vereniging belangenbehartiging Oosterhoutseweg en omgeving. Wij wonen allemaal in de directe omgeving van het terrein van de Posthoren. Wij zijn als bewoners begaan met onze directe woonomgeving maar bovenal met de stad Breda en de wereld waarin we leven. We zijn positief kritisch van aard en stellen onze expertise, kwaliteiten en niet te vergeten vrije tijd in dit project om in samenwerking een mooie en passende ontwikkeling voor dit gebied mogelijk te maken.

Actieve deelnemers:

 • Christel & William Philippo
 • Peter Dilissen
 • Teun Driessen
 • Gerard Groeneveld
 • Claire de Haan
 • Tom van den Houdt
 • Peter Swagemakers
 • Erik Tielenburg

Contact:

Heb je vragen of suggesties, laat het dan weten via het secretariaat: secretariaatohw@gmail.com